Šta treba da kaže musliman ako ga neko pohvali?

Šta treba da kaže musliman ako ga neko pohvali? Budi dio hajra, podijeli…