Šta treba da kaže musliman ako ga neko pohvali?

Šta treba da kaže musliman ako ga neko pohvali? Pošalji prijatelju, uradi hajr!