Šta tačno znači sunnet i da li je držanje mačke u kući sunnet?

Šta tačno znači sunnet i da li je držanje mačke u kući sunnet? Budi dio hajra, podijeli…