Šta su to poslaničke mu'džize – nadnaravne pojave?

Šta su to poslaničke mu'džize – nadnaravne pojave? Budi dio hajra, podijeli…