Šta su to hamajlije i da li su dozvoljene?

Šta su to hamajlije i da li su dozvoljene? Budi dio hajra, podijeli…