Šta su ruknovi, vadžibi i sunneti namaza?

Koji su ruknovi, vadžibi i sunneti namaza? Budi dio hajra, podijeli…