Šta su ferea i atira?

Šta je ferea a šta atira? Budi dio hajra, podijeli…