Šta se desilo sa Poslanikovim sallallahu alejhi ve sellem prstenom nakon njegove smrti ?

Šta se desilo sa Poslanikovim s.a.v.s. prstenom nakon njegove smrti?! Budi dio hajra, podijeli…