Šta ne kvari abdest?

Koje stvari – radnje ne kvare abdest? Budi dio hajra, podijeli…