Šta ne kvari abdest?

Koje stvari – radnje ne kvare abdest? Pošalji prijatelju, uradi hajr!