Šta mujezin treba da uči u džamiji? Treba li učiti tri puta suru Ihlas prije farz namaza u džematu?

Da li postoji utemeljenje da neko prije farz namaza u džematu uči tri puta suru Ihlas i ajet “subhane rabbike rabil izeti…”? Šta muezin treba da uči u džamiji? Budi dio hajra, podijeli…