Šta kvari tejemum?

Šta će pokvariti tejemum? Pošalji prijatelju, uradi hajr!