Šta kažete o hadisu: Svaka stvar ima srce, a srce Kur’ana je Jasin?

Šta kažete o hadisu: “Svaka stvar ima srce, a srce Kur’ana je Jasin”?