Šta kaže Kur'an i Sunnet o “daruri” ?

Ispravno razumijevanje pitanja “darure” Budi dio hajra, podijeli…