Šta kaže Kur'an i Sunnet o “daruri” ?

Ispravno razumijevanje pitanja “darure” Pošalji prijatelju, uradi hajr!