Šta je zekatul fitr kada i kome se daje?

Šta je zekatul fitr, ko je obavezan dati, kome se daje i kada se daje?