Šta je zabranjeno ženi u hajzu i nifasu?

Šta je zabranjeno ženi u hajzu i nifasu – mjesečnici i postporođajnom periodu? Budi dio hajra, podijeli…