Šta je zabranjeno činiti u itikafu?

Šta je zabranjeno činiti u itikafu? Budi dio hajra, podijeli…