Šta je zabranjeno činiti u itikafu?

Šta je zabranjeno činiti u itikafu? Pošalji prijatelju, uradi hajr!