Šta je to ihsan?

Šta je to ihsan? Budi dio hajra, podijeli…