Šta je Tertil kod učenja Kur'ana?

Šta znači tertil, kada se uči Kur'an? Pošalji prijatelju, uradi hajr!