Šta je tagut i koje su vrste?

Koje je značenje tāgūta i koje su njegove vrste? Budi dio hajra, podijeli…