Šta je sunnet raditi kada je kiša?

Koji sunneti su vezani za kišu? Budi dio hajra, podijeli…