Šta je Sirat ćuprija (most)? I gdje se nalazi?

Šta je Sirat ćuprija (most)? I gdje se nalazi? Pošalji prijatelju, uradi hajr!