Šta je prvo uradio Allahov Poslanik, a.s., kada je ušao u Mekku?

Šta je prvo uradio Allahov Poslanik, a.s., kada je ušao u Mekku? Budi dio hajra, podijeli…