Šta je Poslanik učio na akšamskim sunnetima?

Koje sure je učio Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na akšamskim sunnetima? Pošalji prijatelju, uradi hajr!