Šta je muhrimu zabranjeno oblačiti?

Šta je muhrimu zabranjeno oblačiti? Pošalji prijatelju, uradi hajr!