Šta je muhrimu zabranjeno oblačiti?

Šta je muhrimu zabranjeno oblačiti? Budi dio hajra, podijeli…