Šta je istihaza?

Šta je to istihaza od žena? Pošalji prijatelju, uradi hajr!