Šta je Iman?

Koja je definicija Imana, šta je to Iman? Budi dio hajra, podijeli…