Šta je Idtiba’ i reml?

Šta je Idtiba’ i reml? Kada obavljamo tavaf na šta treba obratiti pažnju? Pošalji prijatelju, uradi hajr!