Šta je Idtiba’ i reml?

Šta je Idtiba’ i reml? Kada obavljamo tavaf na šta treba obratiti pažnju? Budi dio hajra, podijeli…