Šta je hadž ifrad, hadž temtu, hadž kiran, umra?

Šta je hadž ifrad, hadž temtu, hadž kiran, umra? Pošalji prijatelju, uradi hajr!