Šta je Fej, kakva je to vrsta plijena?

Šta je “Fej”, kakva je to vrsta plijena? Pošalji prijatelju, uradi hajr!