Šta je crni kamen na Kabi i šta je multezem, hidžr, jemenski čošak?

Šta je crni kamen na Kabi, šta je multezem, hidžr, jemenski čošak? Budi dio hajra, podijeli…