Šta je bolje, zaklati kurban za bajram ili podijeliti sadaku u vrijednosti kurbana?

Šta je bolje, zaklati kurban za bajram ili podijeliti sadaku u vrijednosti kurbana? Budi dio hajra, podijeli…