Šta je akida šta to predstavlja?

Koja je je definicija akide – islamskog vjerovanja? Pošalji prijatelju, uradi hajr!