Šta da radi žena koja je dobila hajz na Dan Arefata?

Šta da radi žena koja je dobila hajz na Dan Arefata? Budi dio hajra, podijeli…