Šta će pokvariti itikaf?

Šta kvari itikaf? Pošalji prijatelju, uradi hajr!