Šta će pokvariti itikaf?

Šta kvari itikaf? Budi dio hajra, podijeli…