Srce je kuća Gospodara

Je li ispravan hadis “Srce je kuća Gospodara”?