Smije li se žena namirisati kada krene u džamiju?

Može li žena namirisana doći u džamiju? Budi dio hajra, podijeli…