Smije li se spavati sa nogama okrenutim prema Kibli?

Je li dozvoljeno spavati sa nogama okrenutim prema Kibli? Budi dio hajra, podijeli…