Smije li se progutati pljuvačka i hrakotina tokom posta?

Da li gutanje pljuvačke ili hrakotine – šlajma prilikom iskašljavanja kvari post? Budi dio hajra, podijeli…