Smije li se potirati rukom i ljubiti Mekami Ibrahim?

Smije li se potirati rukom i ljubiti Mekami Ibrahim? Pošalji prijatelju, uradi hajr!