Smije li se noć uoči petka posebno odrediti za ibadet?

Je li dozvoljeno odrediti noć uoči petka posebno za ibadet? Pošalji prijatelju, uradi hajr!