Smije li se klanjati i čitati Kur'an ako smo pospani?

Je li dozvoljeno klanjati i recitirati Kur'an u pospanom stanju? Pošalji prijatelju, uradi hajr!