SALAT-UL HADZE – NAMAZ ZA POTREBU

Moje pitanje je o namazu za potrebu: šta je bolje Hadže namaz ili samo dova? Koliko puta čovjek treba da ga klanja, kada može da ga klanja. Je li bolje da ga klanja u vremenima kada je vjerovatnoća da će mu biti primljena dova? Budi dio hajra, podijeli…