Radim u bolnici po 12 sati pa me zanima da li mogu uzeti abdest sa potiranjem po mahrami?

Radim u bolnici po 12 sati pa me zanima da li mogu uzeti abdest sa potiranjem po mahrami? Budi dio hajra, podijeli…