Primila sam islam, klanjam ali nisam pokrivena…

Živim sa roditeljima koji su kršćani, a ja sam prešla na islam, tajno obavljam pet vakata namaza, nisam pokrivena zato što za pokrivanje nemam uvjeta. Da li sam grješna svaki put kada iz kuće izađem otkrivena? Allah vas nagradio! Budi dio hajra, podijeli…