Počinio sam blud, ko može da sprovede kaznu nada mnom?

Počinio sam blud u dva navrata, zanima me gdje se nada mnom može izvršiti šerijatska kazna i na koji način? Da napomenem da sam neoženjen i vjernik. Selam i da vas Allah nagradi kako samo On nagrađuje Svoje robove! Budi dio hajra, podijeli…