Po kojem vremenu klanja i iftari putnik – musafir?

Po kojem vremenu klanja i iftari putnik – musafir? Da li iftari prema vaktiji mjesta u kojem je zapostio ili po vaktiji mjesta u kojem se trenutno nalazi? Budi dio hajra, podijeli…