Pitanja današnjice o hadždžu ?

Savremena pitanja o hadždžu, 2.dio Pošalji prijatelju, uradi hajr!