Namaz za vrijeme hajza i nifasa

U jednom vašem odgovoru ste između ostalog napisali da obaveza namaza spada sa žene koja je u hajzu i nifasu. To sam znala i ranije, ali konstrukcija vašeg odgovora me potaknula da postavim ovo pitanje. Da li je ženi ustvari zabranjeno da klanja tih dana? Budi dio hajra, podijeli…