Na šta se odnosi to što je Muhammed rekao da je prvi musliman?

Esselamu alejkum 163 ajet sure Al-Anam: “koji nema saučesnika; to mi je naređeno i ja sam prvi musliman.” Na sta se odnosi to sto je Muhammed a.s. rekao da je prvi musliman? Budi dio hajra, podijeli…