Na šta se izdvaja zekat?

Na šta je potrebno izdvojiti zekat? Budi dio hajra, podijeli…