Na koliko načina se može učiti Kur'an?

سلام عليكم. Koliko načina učenje Kur’ana ima? Pošalji prijatelju, uradi hajr!